Tijdelijk logeren met zorg

Er zijn verschillende vormen van tijdelijke logeren met zorg:

  • Respijtzorg (WMO) ter ontlasting van de thuissituatie, bijvoorbeeld bij vakantie van de mantelzorger
  • Tijdelijk logeren (WLZ) voor mensen met een MPT- of VPT-pakket
  • Eerstelijns Verblijf (ZVW) voor mensen met een medische noodzaak. Een bijzondere vorm van ELV is palliatieve terminale zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven.

Indicatie

Voor Tijdelijk logeren met zorg heeft u een geldige indicatie van resp. het buurtteam, Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw huisarts nodig.  Het is ook mogelijk op eigen kosten tijdelijk logeren met zorg aan te vragen.

Voor de mogelijkheden op de verschillende locaties kunt u contact opnemen met zorgbemiddeling.