Kleinschalig (groeps)wonen

Binnen De Rijnhoven zijn diverse mogelijkheden als u een woning zoekt waar u in een kleine groep van zes personen of individueel woont in een kleinschalig complex.

Uw dagelijks leven gaat er door zoals u gewend bent. Met alles wat in elk huishouden gebeurt. Van samen koken en eten, tot boodschappen doen en de was verzorgen.

Een vast team van medewerkers ondersteunt en begeleidt u hierbij. Er is 24 uur per dag iemand van hen aanwezig. De dagindeling en alle werkzaamheden staan zoveel mogelijk in het teken van het huiselijke, dagelijkse leven.

Bewoners ontvangen -binnen hun indicatie- alle zorg en begeleiding die ze nodig hebben.

Wij stemmen die zorg zoveel mogelijk af op de mogelijkheden, wensen en voorkeuren van elke bewoner. Die persoonlijke aanpak noemen we ‘belevingsgerichte zorg’. Specialisten uit het behandel- en adviescentrum van De Rijnhoven zorgen voor de benodigde medische en paramedische ondersteuning. Vooral bij de dagelijkse activiteiten zijn ook mantelzorgers en vrijwilligers actief. Familie, gasten en vrijwilligers zijn altijd welkom.