Wonen met zorg

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Heeft u 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Bij De Rijnhoven kunt u rekenen op de zorg en behandeling die u nodig heeft. Een uitgebreide staf staat voor u klaar. Verder kunt u meedoen met activiteiten die we organiseren. Zo blijft u actief en ontmoet u andere mensen – als u daar zin in heeft.

De kosten voor wonen met zorg worden vergoed vanuit de Wlz. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor extra services en meer comfort die buiten de basiszorg vallen. Neem voor meer informatie contact op met het cliëntcontactcentrum.

Er zijn vier locaties met zorg en verblijf, Coninckshof, Parkhof, Vijverhof en Princenhof.

Visie op vrijheid en veiligheid
De Rijnhoven vindt zelfstandigheid en kwaliteit van leven belangrijk. Ieder mens heeft recht op vrijheid. Dit betekent dat bewoners en cliënten die bij De Rijnhoven wonen, naar de dagbegeleiding gaan of thuiszorg ontvangen in principe de vrijheid hebben voor hun eigen levensstijl en gewoontes. In de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn duidelijke regels beschreven voor de toepassing van onvrijwillige zorg voor mensen met dementie. Meer informatie over de Wet zorg en dwang kunt u terugvinden in deze brochure.

 

Heeft u nog vragen?

Wij staan klaar om u te helpen.

Lees meer