Scholingsaanbod De Rijnhoven

De Rijnhoven is een organisatie aan de westzijde van Utrecht voor wonen, welzijn, zorg en behandeling voor ouderen. Wij zijn specialist op het terrein van kwetsbare ouderen (dementiezorg en zorg voor ouderen met complexe problematiek), en hebben een breed pakket aan welzijnsactiviteiten dienstverlening. Doelstelling van De Rijnhoven is ouderen te ondersteunen bij een optimale kwaliteit van leven met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De Rijnhoven biedt kleinschalig wonen, wonen met zorg, dagbesteding en thuiszorg. De locaties zijn gelegen in Harmelen, Montfoort en Utrecht (Vleuten-De Meern).

BOL-stages

Stages worden aangeboden op alle locaties en in de thuiszorg. Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de leervragen van de student. Er wordt samengewerkt met ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en MBO Rijnland (voorheen ID-college), maar ook studenten van andere opleidingsinstituten zijn welkom.
Samen met ROC Midden Nederland is voor stagiaires een aanvullend programma ontwikkeld. We vinden het belangrijk studenten meer informatie te geven over de achtergronden van dementiezorg en de complexe problematiek bij ouderen. We doen dit in de vorm van themabijeenkomsten en workshops. Daarnaast krijgen de ROC-studenten ook intervisie van hun stagedocent op de stageplek.

BBL-trajecten

Wij bieden BBL-trajecten aan voor verzorgenden IG-opleiding vanaf het tweede leerjaar. Hierbij start de student eerst als BOL-student, en stapt daarna over naar een BBL-traject binnen De Rijnhoven. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor degenen die zich verder willen ontwikkelen naar verpleegkundige.

Verkorte VIG-opleiding

Voor verzorgenden die nog een oud diploma hebben, bijvoorbeeld ziekenverzorging, bieden wij een verkort traject VIG aan. Informatie over de opleidingsmogelijkheden is te verkrijgen bij de opleidingsadviseur van De Rijnhoven.

Zij-instromers

Ook hebben wij mogelijkheden voor de plaatsing van zij-instromers. Hierbij geldt een minimale vooropleiding op MBO-3 niveau. In de eerste periode wordt de medewerker opgeleid om basiszorg te leveren. Tegelijkertijd wordt een op-maat-gesneden programma aangeboden van 18 maanden, dat leidt tot de kwalificatie VIG/MZ. Excellente leerlingen kunnen zich daarna verder specialiseren richting Verpleegkunde/MZ.

Begeleiding vanuit De Rijnhoven

Een student wordt in de locaties of in de thuiszorg begeleid door een van de medewerkers van het team (werkbegeleider). Verder krijgt hij/zij te maken met een praktijkopleider die de supervisie heeft. De Rijnhoven werkt voor de toetsing met onafhankelijke assessoren, die de proeven van de student beoordeelt.

Waardigheid en Trots

De Rijnhoven heeft een professionaliseringsprogramma opgezet om de expertise “leven met dementie” verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Dit professionaliserings-programma is bestemd voor alle medewerkers van De Rijnhoven en bestaat onder andere uit colleges en bijeenkomsten in de teams. Ook is het mogelijk om de minor ‘psychogeriatrie’ aan de Haagse Hogeschool te volgen.

Voor informatie over het opleidingsaanbod is verkrijgen bij de opleidingsadviseur van De Rijnhoven, mevrouw Ada Boon. Zij is bereiken per mail: aboon@rijnhoven.nl of via het algemene nummer van De Rijnhoven: 0348-441714.

Datum: 21 september 2017

Direct solliciteren via het formulier