Individuele activiteiten

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Deze activiteiten zijn speciaal voor bewoners die wonen met zorg. We organiseren ze voor u individueel. De activiteiten sluiten aan op de doelen in uw zorgleefplan. Wilt u een individuele activiteit aanvragen, zoals wandelen of voorgelezen worden, dan kunt hiervoor terecht bij de activiteitenbegeleider of persoonlijk begeleider van uw woning.