Geestelijke verzorging

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Geestelijke verzorging maakt deel uit van het totale zorgaanbod. Bewoners kunnen daar geheel naar eigen  wens gebruik van maken.

We willen onze bewoners de gelegenheid geven hun eigen kerkelijke of levensbeschouwelijke identiteit te beleven. Daarvoor biedt De Rijnhoven onder meer vieringen. Ook is er individuele en groepsgewijze ondersteuning bij het bespreken van levensvragen en opvang in de terminale fase. Het aanbod verschilt per locatie en is heel persoonlijk.