Wijkverpleging en verzorging

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Wij ondersteunen u bij algemene dagelijkse handelingen, zoals wassen, aan- en uitkleden of naar bed gaan. Ook helpen we bij medicatiebeheer. Als het nodig is, komt een zorgmedewerker bij u langs voor verpleegtechnische handelingen, zoals een wond verzorgen of een injectie geven. Ook voor mensen met (beginnende) dementie die nog thuis wonen, kan de wijkverpleegkundige ondersteuning bieden. Daarnaast leveren wij palliatieve terminale zorg (24 uur) als dit nodig mocht zijn. Wij werken met kleine teams. Hierdoor ziet u vertrouwde gezichten. U heeft een vast aanspreekpunt waardoor we snel op veranderingen kunnen reageren.

In de wijk wordt nauw samengewerkt met huisartsen, wijkteam en casemanagers dementie.

Indicatie

Om wijkverpleging of verzorging te krijgen, moet u geïndiceerd worden door onze wijkverpleegkundige. Zij komt graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. In veel gevallen kan zij de zorg direct voor u regelen. De basisverzekering vergoedt de kosten voor de Zvw. De wijkverpleegkundige regelt ook uw zorg die door het CIZ is geïndiceerd. Hiervoor moet een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden betaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cliëntcontactcentrum van De Rijnhoven, bel 0800 745 64 68 of mail naar CCC@rijnhoven.nl.

Wij staan klaar om u te helpen

Voor vragen over verhuur, zorg en/of services kunt u contact opnemen met

0800- 74 56 468