Rijnhoven Uit-Buro voor uitstapjes in de omgeving

Het Rijnhoven Uit-Buro is opgezet om de bewoners van De Rijnhoven uitstapjes op maat te kunnen aanbieden. Samen met hun begeleider genieten van een fijne dag!

Per uitstapje kunnen er 3 bewoners (in rolstoel is mogelijk) en 3 familieleden / begeleiders mee.  Er gaat altijd een medewerker van De Rijnhoven met u mee. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de bewoner. Er is een gids beschikbaar met diverse uitstapjes,  maar wij maken ook uitstapjes naar uw wens. U kunt de gids van het Uit-Buro inkijken bij de gastvrouw van Vijverhof.

De kosten voor de uitstapjes vallen buiten de Wlz en zijn voor eigen rekening.

U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldformulier
Het formulier kun in inleveren bij de gastvrouw of  sturen naar uitburo@rijnhoven.nl

De komende uitstapjes staan gepland:

Picknick (vanaf 3 personen)                                 op aanvraag
Inschrijfformulier picknickmand

 

Voor foto’s zie bijlagen