Individuele activiteiten

Deze activiteiten zijn alleen voor bewoners die wonen met zorg en worden voor u alleen georganiseerd. De activiteiten sluiten aan op de doelen zoals die in uw zorgleefplan staan beschreven. Als u graag een individuele activiteit onderneemt, zoals wandelen of voorlezen, dan kunt u dit aanvragen. U kunt hiervoor terecht bij de activiteitenbegeleider of persoonlijk begeleider van uw woning.