Geestelijke verzorging

Naast de somatische (lichamelijke) en psychische (mentale) zorgbehoeftes, willen we onze bewoners ook de gelegenheid geven hun kerkelijke of levensbeschouwelijke identiteit te beleven.
Daarvoor biedt De Rijnhoven onder meer vieringen, individuele en groepsgewijze ondersteuning bij het bespreken van levensvragen en opvang in de terminale fase.
Dit verschilt per locatie en is heel persoonlijk. Geestelijke zorg maakt deel uit van het totale zorgaanbod, geheel afhankelijk van de wens van een bewoner.