Welzijn & Activiteiten

Individueel of in een groep, eenmalig of georganiseerd

De Rijnhoven organiseert voor bewoners vele activiteiten gericht op plezier, beweging en ontspanning. Er is voor ieders voorkeur iets te doen. De welzijnsactiviteiten zijn er in diverse vormen: individuele activiteiten, groeps(woning)activiteiten, pleinactiviteiten, verenigingen, grote activiteiten en zingeving. De activiteitenbegeleiders organiseren en begeleiden de activiteiten met hulp van verzorgenden, vrijwilligers en familie. De welzijnsactiviteiten organiseren we naar de wensen van onze bewoners en bezoekers. Hierdoor varieert het aanbod.

Individuele activiteiten

Deze activiteiten zijn alleen voor bewoners die wonen met zorg en worden voor u alleen georganiseerd. De activiteiten sluiten aan op de doelen zoals die in uw zorgleefplan staan beschreven. Als u graag een individuele activiteit onderneemt, zoals wandelen of voorlezen, dan kunt u dit aanvragen. U kunt hiervoor terecht bij de activiteitenbegeleider of persoonlijk begeleider van uw woning.

Groepsactiviteiten

Samen de dag doornemen tijdens de koffie, nagels verzorgen of muzikaal genieten met de muziektherapeut? Met een aantal medebewoners vinden diverse activiteiten plaats aan pleinen of petit café zoals een spelactiviteit, poffertjes bakken of samen bewegen. Er worden ook regelmatig uitstapjes georganiseerd voor de bewoners van de woningen.

Verenigingen

Het aanbod van de activiteiten is afhankelijk van de wensen van bewoners en kan dus wisselen. Voorbeelden van wekelijkse activiteiten van verenigingen:

Muziek luisteren

in ontspannen sfeer samen luisteren naar wat u mooi vindt, van smartlap tot rock around the clock en klassieke concerten.

Koor

wekelijkse bijeenkomsten met wisselend repertoire onder muzikale begeleiding

Bioscoop

gezellig samen naar de film.

Creatieve workshop

bezig zijn met wat u leuk vindt, schilderen, boetseren, handwerken, bloemschikken, etc.

Meer bewegen voor ouderen

wekelijks, met een groep, aangepast aan uw mogelijkheden, goed voor lichaam en geest, verhoogt uw vitaliteit, geeft voldoening, contact met anderen.

Bruin café

elke vrijdagmiddag in het Grand Café van Vijverhof, ook familie en vrienden zijn van harte welkom, met hapje, drankje en muziek, maak een praatje met vrijwilligers, activiteitenbegeleiders of met elkaar, er is ook gelegenheid voor een spelletje.

Praathuis

we bespreken van alles, halen samen herinneringen op en wisselen verhalen uit.

Groenvereniging

samen tuinieren, genieten van de kleuren, geuren en geluiden in de moestuin, ook wie geen ‘groene vingers’ heeft is welkom.

Grote activiteiten

In onze locaties organiseren we regelmatig activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen. Steeds wordt een ander thema gekozen, op het gebied van dans, sport, bewegen, smaak, etc. Een voorbeeld is de jaarlijkse Hofdag op alle locaties van De Rijnhoven. Ook is er regelmatig te genieten van de prachtige klassieke concerten van Muziek in Huis. Daarnaast hebben we seizoensgebonden activiteiten, zoals de jaarlijkse Woerdense Koeienmarkt in Vijverhof. Of de Appeltjesdag waarbij er samen overheerlijke appeltaarten worden gebakken.

Samen met onder meer scholen en bedrijven uit de omgeving organiseren we activiteiten, zoals een feestelijk diner, spelactiviteiten, een markt of een muzikaal optreden. Zo geven we ook invulling aan speciale feestdagen.

Geestelijke verzorging

Naast de somatische (lichamelijke) en psychische (mentale) zorgbehoeftes, willen we onze bewoners ook de gelegenheid geven hun kerkelijke of levensbeschouwelijke identiteit te beleven. Daarvoor biedt De Rijnhoven onder meer vieringen, individuele en groepsgewijze ondersteuning bij het bespreken van levensvragen en opvang in de terminale fase. Dit verschilt per locatie en is heel persoonlijk. Geestelijke zorg maakt deel uit van het totale zorgaanbod, geheel afhankelijk van de wens van een bewoner.