Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR)

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke en veelzijdige rol binnen De Rijnhoven. Met hun kennis van de praktijk kunnen zij waardevolle adviezen geven. Daarom is binnen De Rijnhoven een Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad (VVAR) in het leven geroepen. De VVAR adviseert de Raad van Bestuur en directie. Daarnaast stimuleert de VVAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. Zo dragen ze bij aan het waarborgen en verbeteren van de zorg. De VVAR is bereikbaar via vvar@rijnhoven.nl.

Leden Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad (VVAR):

Correttie de Graaff, voorzitter, wond consulent, BAC
Rowan Darwish, vicevoorzitter, verpleegkundige i.o.
Natasja Cassin, casemanager dementie, Montfoort
Esmeralda de Groot, verzorgende IG, Princenhof
Channa Verhoef, verzorgende IG, Coninckshof
Marjan Kruijt, verpleegkundige i.o.

Flyer VVAR