Visie, missie en kernwaarden

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Missie en visie

Kwetsbare ouderen ondersteunen bij een optimale kwaliteit van leven met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid, dat is onze missie. Om die te realiseren, zetten wij onze eigen expertise in en werken we samen met vele partners in verschillende disciplines. De Rijnhoven heeft een verbindende rol met het sociale netwerk van onze cliënten.

 

Kernwaarden: vakbekwaam, verbinden en vertrouwen

Onze medewerkers zijn vakbekwaam. Ze verbinden zich met de organisatie en waar deze voor staat. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in de cliënt en zijn of haar problematiek en omstandigheden. Medewerkers onderhouden onderling en met de cliënt een professionele relatie die gebaseerd is op respect en vertrouwen. Ze werken in zelforganiserende teams waarbij ze de nodige regelruimte hebben en een veel verantwoordelijkheid dragen.