Visie, missie en kernwaarden

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk en het met respect voor levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, diensten en onderzoek, alsmede behandeling, verpleging, verzorging, ondersteuning en begeleiding, ten behoeve van personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben en van wie redelijkerwijze geacht moet worden dat zij zelf niet in die behoefte kunnen voorzien en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

 

Missie en visie

Kwetsbare ouderen ondersteunen bij een optimale kwaliteit van leven met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid, dat is onze missie. Om die te realiseren, zetten wij onze eigen expertise in en werken we samen met vele partners in verschillende disciplines. De Rijnhoven heeft een verbindende rol met het sociale netwerk van onze cliënten.

 

Kernwaarden: vakbekwaam, verbinden en vertrouwen

Onze medewerkers zijn vakbekwaam. Ze verbinden zich met de organisatie en waar deze voor staat. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in de cliënt en zijn of haar problematiek en omstandigheden. Medewerkers onderhouden onderling en met de cliënt een professionele relatie die gebaseerd is op respect en vertrouwen. Ze werken in zelforganiserende teams waarbij ze de nodige regelruimte hebben en een veel verantwoordelijkheid dragen.