Ondernemingsraad

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

De Ondernemingsraad van De Rijnhoven adviseert het bestuur over beleidsontwikkeling en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden. Dit wettelijk inspraak- en medezeggenschapsorgaan, bestaande uit medewerkers van De Rijnhoven, voert namens al het personeel overleg met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De Raad van Bestuur toetst nieuw beleid bij de Ondernemingsraad, overlegt met de Ondernemingsraad en laat zich door de Ondernemingsraad adviseren. Het perspectief van de Ondernemingsraad is een waardevolle bijdrage aan de beleidsvorming.


De visie van de Ondernemingsraad van De Rijnhoven

De Ondernemingsraad is een onafhankelijk door alle medewerkers gekozen orgaan, dat kiest voor een nieuwsgierige, opbouwende, kritische en proactieve benadering van de ontwikkelingen van De Rijnhoven en van de gezondheidszorg in het algemeen. De Ondernemingsraad weegt daarbij voortdurend de belangen van met name de medewerkers, maar ook die van De Rijnhoven. De Ondernemingsraad van De Rijnhoven is bereikbaar via or@rijnhoven.nl. De ambtelijk secretaris is Lucia Hieltjes.

Leden OR:

  • Maartje Knottnerus (voorzitter)
  • Thomas van Kleinwee (vicevoorzitter)
  • Saskia Verheul
  • Angelique Klein
  • Elize Kok
  • Marian Landa
  • Ron Verkuijl