Milieuzorg en duurzaamheid

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Samen met andere Utrechtse zorginstellingen, het milieuplatform zorg en de gemeente Utrecht  is De Rijnhoven een milieuconvenant aangegaan. Het doel is om te geven aan de Utrechtse ambitie om in 2030 klimaatneutraal en duurzaam te zijn. De tool  “Milieuthermometer Zorg”, geeft belangrijke handvatten om de milieudoelstellingen te behalen.

De Rijnhoven heeft in 2019 het bronzen certificaat hebben behaald voor de locaties Vijverhof, Coninckshof en Parkhof. In 2021 hopen we ons zilveren keurmerk te behalen voor alle 3 de locaties.

Door de certificering op niveau Brons van de milieuthermometer is geborgd dat we voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zijn in het activiteitenbesluit en aan de verplichte EED (Europese Energie Efficiency Directive). Daarnaast besteed de milieuthermometer zorg aandacht aan uiteenlopende duurzaamheidseisen op veel gebieden, zoals schoonmaak, vervoer, catering etc.

SPEERPUNTEN
De Rijnhoven heeft, naast het voldoen aan de milieuthermometer, de focus op de volgende speerpunten in 2020/2021:

  • Bewustwording (inspiratie en motivatie)
  • Afval (inzameling van PMD)
  • Elektraverbruik (Zonnepanelen en LED verlichting)
  • Catering (verspilling van voedsel)
  • Vervoer (fietsend naar het werk)

CO2 FOOTPRINT

Een CO2-Footprint is de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door een organisatie. Onder de groene knop de CO2 footprint  van onze locaties. Het stroomverbruik heeft op alle locaties een CO2 equivalent van “0”, dit heeft te maken dat De Rijnhoven haar totale stroomverbruik groen inkoopt door gebruik te maken van Hollandse Wind Energie en het gebruik van zonnepanelen.

CO2-footprint