Milieuzorg en duurzaamheid

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

De Rijnhoven is sinds de eerste Green Deal in 2015 gemotiveerd en actief bezig om zich in te zetten voor het verduurzamen van de zorgsector. Inmiddels heeft De Rijnhoven eind 2022 de Green Deal versie 3.0 ondertekend. Daarnaast hebben alle locaties van De Rijnhoven een zilveren milieukeurmerk van Milieu Platform Zorg.

We zijn ons bewust van de milieueffecten die ontstaan vanuit onze bedrijfsvoering. Met onze duurzaamheidsdoelen, vanuit de milieu thermometer trachten we zoveel mogelijk CO2 emissie reductie te behalen door energiebesparing, gebruik van duurzame energie, inkopen van duurzame producten en diensten etc. Sinds 2022 is onze locatie Princenhof in gebruik genomen; een duurzaam pand dat gasloos is en een energielabel heeft van A+++. Daarnaast wordt de locatie Vijverhof in 2023 volledig voorzien van Zonnepanelen op alle daken. Hiermee breiden we uit van een opbrengst per jaar van 30.000 kWh naar 215.000 kWh.

De speerpunten voor De Rijnhoven, overeenkomstig met de Green Deal 3.0, zijn:

  • Bevorderen van gezondheid;
  • Bevorderen van bewustwording en kennis over impact van de zorg op milieu en klimaat en vice versa;
  • Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer;
  • Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken;
  • Verminderen van de milieubelasting van medicatie.

CO2 footprint

Een CO2 footprint is een berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door De Rijnhoven. Onder de groene knop staat de CO2 footprint van onze locaties. Het stroomverbruik op alle locaties heeft een CO2 equivalent van “0”. De Rijnhoven maakt namelijk gebruik van 100% Hollandse Wind energie in 2022 en eigen elektriciteitsopwekking door zonnepanelen op het dak.

 

CO2-footprint Duurzaamheidsjaarverslag