Cliëntenraad

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner, als cliënt of als bezoeker van de dagbegeleiding van De Rijnhoven kunt meedenken over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg, recreatie, maaltijden, het zorgleefplan, eigen bijdragen, benoeming van een bestuurder, een fusie of een verbouwing.

Hoe medezeggenschap plaatsvindt, is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) . Deze wet bepaalt onder andere dat het bestuur van De Rijnhoven bij bepaalde beslissingen rekening moet houden met het advies van de Cliëntenraad.

De wereld in Coronatijd is onomkeerbaar veranderd. De ouderenzorg en de organisatie veranderen mee. Om het cliëntenperspectief goed te laten meewegen in die veranderingen gaat De Rijnhoven het cliëntenmedezeggenschap op een nieuwe en bij deze tijd passende manier vormgeven. Ine Corbeth is benoemd tot interim voorzitter van de Cliëntenraad met als opdracht dit traject voor ons te trekken. Zij gaat dit doen in samenspraak met de Raad van Toezicht en het Bestuur, en zal ook het Landelijk Overleg Cliëntenraden hierbij betrekken. Cliëntenraad De Rijnhoven is bereikbaar via clientenraad@rijnhoven.nl.

De leden van de Cliëntenraad zijn:

Ine Corbeth, interim-voorzitter CDR

Michel Bakker, ambtelijk secretaris CDR

Marja van Overveld-Meulenkamp

 

Johan Boersma
Anne Dijkstra
Willem Zwijsen
Jaarverslag 2021