Beleidskoers 2019-2022

Download Brochure
usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

De beste zorg op de juiste plaats

Wij staan voor een persoonsgerichte en respectvolle benadering van onze bewoners en cliënten, uitgaande van hun mogelijkheden, wensen en behoeften (en die van hun naasten). Op onze locaties doen we alles voor een fijne dag voor onze bewoners, waarbij we kwaliteit en comfort willen toevoegen aan hun leven. Thuis voert de cliënt de regie over het eigen leven, de cliënt is onze opdrachtgever. Desgewenst ondersteunen wij hem of haar, in samenspraak en samenwerking met de naasten. Transparante communicatie vinden we hierbij van groot belang, zodat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.

Voor onze medewerkers willen wij een goede en respectvolle werkgever zijn. Wij zorgen voor scholing en begeleiding zodat medewerkers hun professionaliteit optimaal kunnen inzetten. Persoonlijke groei en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij de uitgangspunten.

Ons handelen is geworteld in drie kernwaarden: vakbekwaam, vertrouwen en verbinden. Het is onze ambitie om in de komende vier jaar onze missie te verdiepen en verder te verstevigen.