Weer online

De werkzaamheden m.b.t. het elektriciteitsnet zijn afgerond en alle systemen zijn weer ingeschakeld. De Rijnhoven is weer te bereiken via telefoon of email