Uitrol Zelfroosteren mbv ESF subsidie

Vanaf 2017 wordt er binnen de hele De Rijnhoven zelf geroosterd. Met behulp van een subsidie van het ESF voor duurzame inzetbaarheid is de pilot in 2016 mogelijk gemaakt op basis waarvan vanaf 1 januari 2017 alle medewerkers van De Rijnhoven zelfroosteren. Via een app kunnen zij zelf aangeven wanneer men (heeft ge)-werkt. Alles staat real time overzichtelijk op 1 webpagina dus geen papier en geen briefjes meer. Iedere medewerker houdt zich hierdoor aan cao en aan de arbeidstijdenwet. Elke medewerker is verantwoordelijk voor de goedkeuring van zijn of haar eigen rooster. Dit is vervolgens gekoppeld aan de salarisuitbetaling.