Start leerarrangement in Montfoort

Start leerarrangement in Montfoort

De Rijnhoven en mboRijnland hebben 14 september 2018 een samenwerkingsovereenkomst voor een leerarrangement getekend. De samenwerking is erop gericht het voor jonge mensen aantrekkelijk te maken om in de ouderenzorg te werken.

 

mboRijnland en De Rijnhoven bieden in Montfoort gezamenlijk een leerarrangement aan mbo-studenten Verzorgenden en Verpleegkundigen aan. De studenten maken kennis met diverse zorgvormen, zoals kleinschalig wonen, thuiszorg en dagbegeleiding. Een docent van het mboRijnland geeft les op de locatie, waardoor de integratie tussen theorie en praktijk wordt gestimuleerd. De Rijnhoven wil met dit initiatief jongeren enthousiasmeren voor de ouderenzorg.

In september zijn er 6 studenten gestart. Deze studenten waren dan ook aanwezig bij de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst die namens mboRijnland ondertekend is door mevrouw R. Rozendaal, directievoorzitter MBO College Gezondheidszorg, en mevrouw G.J.J. Prins, Bestuurder De Rijnhoven.

Na de ondertekening deelden de studenten hun eerste ervaringen en gaven zij een presentatie over wat zij komen halen en brengen in Montfoort. Met dit initiatief geven mboRijnland en De Rijnhoven vorm aan ‘leren in de praktijk’. Ook voor andere beroepsopleidingen gaan zij dergelijke leerarrangementen ontwikkelen, zoals voor helpenden en welzijnsmedewerkers en voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt.