Project Vrijheid en Veiligheid van start bij De Rijnhoven

 

Mijn naam is Peter Hoekstra. Als projectleider mag ik mij de komende maanden inzetten voor De Rijnhoven om het project Vrijheid en Veiligheid te realiseren. Als zelfstandige ben ik al enkele jaren actief op dit thema.

 

Het project heeft als doel De Rijnhoven en enkele partners uit het lerend netwerk waar De Rijnhoven aan deelneemt, voor te bereiden op de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet zal met ingang van 1 januari aanstaande de wet BOPZ gaan vervangen.

De wet gaat uit van het principe dat een bewoner vrijheid heeft en dat onvrijwillige zorg slechts wordt toegepast ter voorkoming van ernstig nadeel voor de bewoner. Dit vertaalt zich naar een proces van het vinden van een balans tussen vrijheid en veiligheid voor elke bewoner.

In de praktijk roept dit vragen op zoals ‘Wat is nu eigenlijk onvrijwillige zorg?’, ‘Is de beperking van een gesloten deur voor elke bewoner wel noodzakelijk?’,  ‘Wat zijn geaccepteerde risico’s voor een bewoner?’ of  ‘Wat kan de rol van technologie zijn?’

 

De geest van de wet stimuleert het nadenken over hoe wij invulling geven aan vrijheid en veiligheid en hoe wij bewust en onbewust bewoners soms beperken in hun vrijheid. De geest van de wet

vraagt om een kanteling van het geven van meer vrijheid naar het onderbouwd inperken van iemands vrijheid.

 

Binnen het project zal een projectgroep zich het komende half jaar richten op het creëren van beleid op het gebied van vrijheid en veiligheid en praktische zaken die geregeld dienen te worden ter voorbereiding op de nieuwe wet.

Maar de focus van het project komt te liggen op het voeren van de dialoog met professionals en anderen om het gedachtegoed van de wet naar de praktijk te brengen.

 

Mocht je interesse hebben in dit project of een casus willen voorleggen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Ariadne Rook of mijzelf via arook@rijnhoven.nl of peter@desamentafel.nl

 

 

Groet,

Peter Hoekstra