Jongeren onmisbaar voor dementievriendelijke samenleving

Staatssecretaris van Rijn nam het adviesrapport van de werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’ in ontvangst welke Vilans ondersteunt.

Jongeren zijn onmisbaar in een Nederlandse samenleving die oog heeft voor mensen met dementie. Daarom moeten we het oog voor en de kennis van dementie bij deze groep vergroten. Want wie op jonge leeftijd een realistisch beeld van dementie krijgt, neemt dit de rest van zijn leven mee.

Jongeren krijgen daarom een grotere rol in de bewustwordingscampagne ‘Dementievrienden’, die volgend jaar van start gaat. Dat heeft van Rijn gezegd toen hij het advies van de werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’ in ontvangst nam.

Steeds grotere rol dementie
Van Rijn: ‘Dementie speelt de komende jaren een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Ik start daarom al de bewustwordingscampagne ‘Dementievrienden’. Zodat meer mensen doorhebben wat er aan de hand is als iemand het in de supermarkt even niet meer weet, of zonder bestemming in de bus stapt. De werkgroep adviseert daarbij extra aandacht te hebben voor de bewustwording bij jongeren.’

Deltaplan dementie
Het kabinet maakte al eerder bekend tot 2017 32,5 miljoen euro te investeren in Deltaplan Dementie, dat voorziet in wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke hersenaandoening.

Dementie in Nederland
Mensen leven gemiddeld 8 jaar met dementie, 6 jaar thuis en 2 jaar in een zorginstelling. In Nederland leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt in 2050 tot 400.000, omdat Nederland meer ouderen krijgt die bovendien steeds ouder worden. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op dementie toe.

Hervorming langdurende zorg
Het vergroten van kennis en besef van dementie is onderdeel van de hervorming van langdurende zorg. Die is er op gericht is de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid bij de zorg te versterken en verbeteren.