Invoering Cliëntportaal

Alle cliënten van De Rijnhoven hebben een elektronisch cliëntendossier (ECD) waar de cliënt/vertegenwoordiger ook eigenaar van is. Indien er behoefte is aan inzage kan dit, in afstemming met de zorgverlener of behandelaar. Om de inzagemogelijkheid te vergroten is er een extra mogelijkheid beschikbaar:  “het Cliëntportaal.” Met het cliëntportaal heeft de cliënt/vertegenwoordiger 24 uur, 7 dagen per week direct toegang tot het zorgdossier.

 

Planning

Eerder dit jaar is met het cliëntportaal in Parkhof ervaring opgedaan (pilot).
In het 4e kwartaal 2017 gaan we het cliëntportaal  verder invoeren in onze organisatie volgens onderstaand schema:
September 2017              Parkhof
Oktober 2017                    Vijverhof en Zorg thuis
November 2017               Coninckshof, Veldhof, Dagbesteding en Casemanagement dementie
In genoemde maanden ontvangen cliënten/vertegenwoordigers schriftelijk informatie over het Cliëntportaal en hoe zij zich hiervoor kunnen aanmelden.