Gezond Actief Ouder Worden

Een maandelijkse bijeenkomst voor thuiswonende ouderen om actief aan gezondheid en welbevinden te werken. Dit programma wordt opgezet door Stichting De Rijnhoven in samenwerking met andere partijen uit de wijk. De cursus zal gegeven worden in Harmelen. De bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Woerden, waardoor deelname aan de bijeenkomsten kosteloos is. Het programma voor de eerste drie bijeenkomsten is als volgt:

 

  • 9 mei: Valpreventie
  • 13 juni: Moderne technologie
  • 11 juli: Ritmes, routines en gewoontes

De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.00 uur in het Dorpshuis in Harmelen Schoollaan 8 .

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomsten.

Ouder worden

Ouder worden hoort bij het leven. Hoe iemand ouder wordt verloopt voor iedereen echter op een persoonlijke wijze. Ouder worden kan betekenen dat u voor bepaalde vragen of problemen komt te staan. Dat u op zoek moet naar passende antwoorden of oplossingen voor dagelijkse ongemakken of vragen van persoonlijke aard.

In deze fase van het leven denken veel mensen na over de veranderingen en welke betekenis die hebben voor de wijze van leven, wonen en het besteden van tijd. Misschien herkent u vragen als:

  • Wat kan ik er zelf aan doen op een gezonde en prettige manier ouder te worden?
  • Hoe kan ik de dingen blijven doen waar ik plezier in heb?
  • Kan ik en wil ik blijven wonen zoals ik nu woon?
  • Hoe deel ik mijn dag in?
  • Hoe houd ik contacten met anderen?

Eerste bijeenkomst: Valpreventie

Naar mate de leeftijd toeneemt neemt de kans op een valincident toe. Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt ingegaan op de oorzaken van het vallen en wat u kunt doen om de kans op een valincident te verminderen. U gaat actief aan de slag om te ervaren waar de risico’s liggen, hoe u een val kunt breken en hoe u de kans op een valincident kunt verkleinen.

Groepsprogramma voor ouderen

Deelname aan het Gezond Actief Ouder Worden programma kan u meer bewust maken van uw manier van leven. U krijgt informatie en denkt na over hoe zelfstandig, gezond en actief kan zijn en blijven. In een groep met leeftijdsgenoten krijgt u de gelegenheid nieuwe activiteiten en mogelijkheden te ontdekken. Daarnaast krijgt u deskundig advies over hoe u een zo gezond en actief mogelijk leven kan leiden.

Meer informatie via Evelien Kreuger, ergotherapeut De Rijnhoven 06-46162628