Geslaagde werkconferentie Ketenzorg Dementie West Utrecht (mei 2017)

De handen ineen voor dementievriendelijke zorg

Een vrijwilligerspool voor de nachtzorg, domotica inzetten en laagdrempelige ontmoetingsplekken creëren. Enkele voorbeelden van hoe we de zorg aan mensen met dementie kunnen verbeteren. Ze werden gegeven op de werkconferentie Helderheid in een complexe wereld van het samenwerkingsverband Ketenzorg Dementie West Utrecht. Centraal stond de vraag: hoe zetten we ons als ketenpartners samen in voor dementievriendelijke zorg en ondersteuning?

Voor antwoorden op die vraag kwamen zo’n 60 deelnemers bij elkaar van partijen die in de regio West Utrecht deze keten vormen: Alzheimer Nederland, MOUW partners, Vierstroom, Welzijnsorganisaties, Zorggroep St. Maarten, Altrecht, huisartsen, gemeenten, De Rijnhoven en Careyn. De twee laatstgenoemde zorgorganisaties delen het voorzitterschap.

In zorgcentrum Weddesteyn in Woerden kregen de deelnemers ook de laatste ontwikkelingen voorgeschoteld over casemanagement dementie, vertelde Alzheimer Nederland over haar rol in de regio en vertelde mantelzorger de heer Vergeest in een ontroerend gesprek over de dementie van zijn vrouw en wat dat voor hun dagelijks leven betekent. Gemeente Stichtse Vecht lichtte toe wat het voor een gemeente zoal inhoudt een ‘dementievriendelijke gemeente’ te mogen heten.