ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Deze maand wordt het project zelfroosteren afgerond. Het project zelfroosteren is mede mogelijk gemaakt door ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderdeel van De Kanteling waarin meer zeggenschap voor medewerkers  over hun werktijden wordt bepleit. Met het gebruikersvriendelijke zelfroosteren kunnen de medewerkers hun up-to date  rooster bekijken, arbeidstijden en cao-regels worden automatisch gehandhaafd en mensen kunnen verder vooruit plannen. Het is ook eenvoudig om met elkaar te ruilen als je een keer onverhoopt bent verhinderd om te werken. Voor meer informatie lees https://www.intus.nl/geen-tipp-ex-meer-bij-de-rijnhoven