DIPLOMERING ZORGMEDEWERKERS DE RIJNHOVEN

Gezien de complexiteit in de ouderenzorg vindt De Rijnhoven het belangrijk dat medewerkers goed geschoold zijn. De Rijnhoven is daarom in januari 2015  gestart met het bijscholen van haar medewerkers die een oud diploma hadden. In 3 jaar tijd zijn 50 medewerkers opgeleid tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) via een 1-jarig traject in samenwerking met het ROC Midden Nederland. Op 8 maart 2018 is aan de laatste groep medewerkers het diploma uitgereikt. Deze feestelijke bijeenkomst vond plaats in het restaurant van Vijverhof in Harmelen.