Digitale Vaardigheden

PERSBERICHT

 

Iedereen digitaal vaardig in de ouderenzorg

Op maandag 1 april vond de lancering plaats van het programma Digitale Vaardigheden in de zorg. Met dit programma pakt werkgeversorganisatie Utrechtzorg samen met 14 deelnemende ouderenzorgorganisaties in provincie Utrecht een onderbelicht probleem in de zorg aan.

Niet alle medewerkers beschikken over het vereiste vaardigheidsniveau en zijn ‘digitale starter’.
Zij ervaren angst en stress en voelen weinig ruimte om vaardigheden te verbeteren.
Met financiering van het Zilveren Kruis wordt het programma de komende maanden uitgerold om de zorgprofessionals digitaal vaardig te maken. Zodat zij prettig werken en meer tijd over houden voor de cliënt.

 

Basis voor zorgtechnologie
In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologische innovaties, zoals bijvoorbeeld domotica, apps, software en robotica. Om hier op een doelmatige en effectieve manier gebruik van te kunnen maken, is het noodzakelijk dat zorgprofessionals in staat zijn om zelfstandig met alle vernieuwingen om te gaan. Daarnaast is op 25 mei 2018 de nieuwe AVG-wet ingegaan die het nodige van medewerkers verwacht op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging.

 

Schaamte
Uit interviews met digitale starters blijkt dat het onderwerp een onderbelicht probleem is waar soms een taboe op rust. “Er is angst, schaamte en stress en digitale starters ervaren weinig tijd om vaardigheden te verbeteren. Medewerkers in de zorg hebben gekozen om met mensen te werken en niet met technologie. Ze snappen dat technologie de toekomst heeft, maar vragen geduld om daar te komen. Door samen met anderen te leren en gecoacht te worden. ” aldus programmamanager Utrechtzorg Suzanne Verheijden.

Deze resultaten komen uit interviews van landelijke zorgaanbieder ’s Heeren Loo en vormen mede de basis van een meerjarenprogramma digitale vaardigheden in de gehandicaptenzorg van ’s Heeren Loo. Utrechtzorg heeft dit programma doorontwikkeld voor de ouderenzorg. Medewerkers van 14 deelnemende organisaties gaan aan de slag met een zelftest, digicoaches en een kennissite met leermiddelen die Utrechtzorg ontwikkelde in samenwerking met ECP, en ’s Heeren Loo met financiering van VWS en de provincie Utrecht.

 

Voordelen

Naast het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen levert het vergroten van de digitale vaardigheden van de medewerker ook voordelen op voor de organisatie en de cliënt/ patiënt.
Als een medewerker die een half uur langer doet over rapporteren een computercursus krijgt levert dat 100,8 uur per jaar extra op voor de cliënt. Door medewerkers efficiënter in te zetten en technologie beter te benutten kan de aanpak ook positief bij gaan dragen aan het arbeidsmarkttekort.
Ook werken aan uw digitale vaardigheden? Alle kennis wordt gratis gedeeld op www.digivaardigindezorg.nl