De Rijnhoven behaalt Milieuthermometer Zorg Brons

Certificaat Milieuthermometer Zorg Brons

De Rijnhoven heeft begin 2019 het certificaat Milieuthermometer Zorg Brons behaald voor haar locaties Vijverhof in Harmelen, Parkhof in Vleuten en Coninckshof in Vleuterweide. De Rijnhoven is hier ontzettend trots op! Adriaan van Engelen, directeur van Milieu Platform Zorg, heeft het bronzen certificaat op 2 april uitgereikt aan Trudy Prins, bestuurder van De Rijnhoven. De uitreiking werd feestelijk gevierd in het bijzijn van bewoners van Vijverhof, medewerkers en genodigden. Met het planten van de eerste appelboom in de nieuwe fruittuin is deze belangrijke mijlpaal gemarkeerd.

 

Bewust bezig met Duurzaamheid

De Rijnhoven vindt het belangrijk om bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Met elkaar zijn de afgelopen jaren meerdere maatregelen uitgevoerd en dat is beloond met het certificaat Brons. Zo is onder meer de bestaande verlichting vervangen door ledverlichting, maken we volledig gebruik van Hollandse windenergie, zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak, worden oude rollators en rolstoelen opgehaald door een stichting die deze hulpmiddelen opknapt zodat ze hergebruikt kunnen worden, verminderen we het waterverbruik door gebruik te maken van waterbesparende  kranen en maken we gebruik van minder milieubelastende reinigingsmiddelen in combinatie met de  microvezeltechniek.

 

De Rijnhoven heeft nu de ambitie voor nóg duurzamere zorg en gaat voor zilver
De Milieuthermometer is speciaal ontwikkeld voor de zorgsector. Zorginstellingen kunnen drie verschillende niveaus behalen: brons, zilver en goud. Bij het behalen van brons laat een organisatie zien te voldoen én net iets meer te presteren dan de wettelijke vereisten. Met zilver gaat De Rijnhoven in 2019 een stap verder werken aan duurzaamheid!

Milieuthermometer en Green Deal Duurzame Zorg
De Milieuthermometer Zorg is een gecertificeerd milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Eind 2015 tekende De Rijnhoven de “Green Deal, Nederland op weg naar Duurzame Zorg”, waarna in oktober 2018 ook de Green Deal Zorg 2.0, het vervolg op de eerste overeenkomst, werd getekend. Samen maken we ons sterk voor een gezonde toekomst door de klimaataanpak, circulair werken, schoon water en een gezonde leef- en verblijfsomgeving