Coronavirus

Het Coronavirus lijkt zich snel door Nederland te verspreiden. De Rijnhoven volgt hieromtrent de landelijke maatregelen en instructies van het RIVM en van onze brancheorganisatie ActiZ.

Wij hebben naar aanleiding van de laatste afgekondigde maatregelen van de overheid de volgende acties uitgezet:

 • Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis.
 • Vergaderingen en andere overlegvormen zijn afgezegd.
 • Wij hebben onze medewerkers met klem verzocht de hygiëneregels nog nadrukkelijker toe te passen en te volgen.
 • Medewerkers met verkoudheids- of hoestklachten en koorts blijven thuis.
 • Medewerkers van De Rijnhoven nemen niet deel aan overleggen van meer dan 5 personen zowel intern als elders.
 • De Rijnhoven heeft een zogenaamd zorgcontinuïteitsplan waarin staat welke maatregelen genomen worden als een aanzienlijk deel van de medewerkers onverhoopt ziek zou worden. Deze maatregelen zijn er op gericht de zorg voor onze bewoners door te laten gaan ook als er veel uitval is.

 

Wilt u uw familielid bezoeken dan vragen wij u de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Geen handen schudden.
 • Niezen en hoesten in de elleboog.
 • Handen wassen bij binnenkomst en verlaten van locaties Coninckshof, Vijverhof, Parkhof en Veldhof. Op korte termijn worden er bij de toegangsdeuren van onze locaties alcoholdispensers geplaatst.
 • Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken en meteen weggooien.
 • Terughoudend in lichamelijk contact.

 

Wij verzoeken u tevens om alert te zijn op klachten bij uzelf. Dit zijn vooral verkoudheids- of hoestklachten. Het is belangrijk dat u dan thuis blijft.

 

Wij hopen van harte dat deze situatie snel onder controle komt. Mocht daar aanleiding toe zijn dan houden wij  u graag op de hoogte.