Aan het werk in het verpleeghuis

Aan het werk in het verpleeghuis

Vandaag, dinsdag 30 oktober, overhandigt ActiZ de publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ aan minister Hugo de Jonge en later vanmiddag aan Helma Lodders, de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ is een vervolg op de publicatie ‘Resultaten uit het verpleeghuis’ waarin 45 zorgbestuurders vertellen hoe zij de middelen voor het verpleeghuis inzetten, welke afwegingen zij daarbij maken en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken.

Onze medewerker Janny Nipius-Uittenbogaart, vertelt in ‘aan het werk in het verpleeghuis’  wat zij merkt van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Bijgaand lezen jullie het interview van Janny.
De gehele publicatie kun je lezen op de website van Actiz.

De Rijnhoven op weg naar Duurzame Zorg….

Op de inspiratiemarkt konden medewerkers de quiz “hoe milieuvriendelijk ben jij” doen. Super goed dat bijna iedereen die meedeed in het “groen” uitkwam; wat betekent dat er best veel kennis aanwezig is om duurzaam te werken!

Wil jij de quiz nog doen en jou kennis vergroten op het gebied van duurzaamheid? Open dan de volgende hyperlink  Quiz Hoe milieubewust ben jij

Start zij-instromers De Rijnhoven

Vandaag was de introductiebijeenkomst voor zes medewerkers van De Rijnhoven die starten met hun BBL-opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg. Als zij-instromer brengen zij de nodige werk- en levenservaring met zich mee. De leerlingen starten met een traject van 4 maanden gericht op de basiszorg en de zorg voor mensen met dementie. Hierna volgt een verkort VIG/MZ-traject. Wij wensen de leerlingen succes met hun opleiding en veel werkplezier bij De Rijnhoven!

Start leerarrangement in Montfoort

De Rijnhoven en mboRijnland hebben 14 september 2018 een samenwerkingsovereenkomst voor een leerarrangement getekend. De samenwerking is erop gericht het voor jonge mensen aantrekkelijk te maken om in de ouderenzorg te werken.

 

mboRijnland en De Rijnhoven bieden in Montfoort gezamenlijk een leerarrangement aan mbo-studenten Verzorgenden en Verpleegkundigen aan. De studenten maken kennis met diverse zorgvormen, zoals kleinschalig wonen, thuiszorg en dagbegeleiding. Een docent van het mboRijnland geeft les op de locatie, waardoor de integratie tussen theorie en praktijk wordt gestimuleerd. De Rijnhoven wil met dit initiatief jongeren enthousiasmeren voor de ouderenzorg.

In september zijn er 6 studenten gestart. Deze studenten waren dan ook aanwezig bij de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst die namens mboRijnland ondertekend is door mevrouw R. Rozendaal, directievoorzitter MBO College Gezondheidszorg, en mevrouw G.J.J. Prins, Bestuurder De Rijnhoven.

Na de ondertekening deelden de studenten hun eerste ervaringen en gaven zij een presentatie over wat zij komen halen en brengen in Montfoort. Met dit initiatief geven mboRijnland en De Rijnhoven vorm aan ‘leren in de praktijk’. Ook voor andere beroepsopleidingen gaan zij dergelijke leerarrangementen ontwikkelen, zoals voor helpenden en welzijnsmedewerkers en voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt.

Tijdens het vrijwilligersfeest zijn de jubilarissen van dit jaar in het zonnetje gezet 

12,5 jaar

Riet Bom,  Bep Brouwer, Adrie van der Vliet,

Sjaan van Vliet Ekelschot, Truus Sluis Buts, 

Joke van Lent van Zijl, Ed Storm, Mauk Boggende, 

Toos van Vliet, Theo Woertman, Louise Kalfsbeek

Mary Looman, Ineke Franckhuisen

25 jaar

30 jaar

Wil Vendrig, Maria Broeckhuijse

40 jaar

Mw. G. v.d. Wel, Mw. De Langen – van Woudenberg

50 jaar

Mw. Boes – Boele

De jubilarissen die niet aanwezig waren krijgen hun bloemen thuisbezorgd.

De jubilarissen worden benoemd zoals ze bij ons vermeld staat in het vrijwilligerssysteem.

Mocht u constateren dat er iets niet klopt, dan verneem ik dat graag van u via de mail.

jvermeulen@rijnhoven.nl