Invoering Cliëntportaal

Share on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone

Alle cliënten van De Rijnhoven hebben een elektronisch cliëntendossier (ECD) waar de cliënt/vertegenwoordiger ook eigenaar van is. Indien er behoefte is aan inzage kan dit, in afstemming met de zorgverlener of behandelaar. Om de inzagemogelijkheid te vergroten is er een extra mogelijkheid beschikbaar:  “het Cliëntportaal.” Met het cliëntportaal heeft de cliënt/vertegenwoordiger 24 uur, 7 dagen per week direct toegang tot het zorgdossier.

 

Planning

Eerder dit jaar is met het cliëntportaal in Parkhof ervaring opgedaan (pilot).
In het 4e kwartaal 2017 gaan we het cliëntportaal  verder invoeren in onze organisatie volgens onderstaand schema:
September 2017              Parkhof
Oktober 2017                    Vijverhof en Zorg thuis
November 2017               Coninckshof, Veldhof, Dagbesteding en Casemanagement dementie
In genoemde maanden ontvangen cliënten/vertegenwoordigers schriftelijk informatie over het Cliëntportaal en hoe zij zich hiervoor kunnen aanmelden.

Deze actie is onderdeel van de Campagne ‘”Laat ze niet staan”’, waarbij Samen dementievriendelijk laat zien dat een dementievriendelijke samenleving hard nodig is.

Vanaf 28 en 29 augustus staan bij de recepties van onze locaties de blauw/oranje kartonnen boxen.
In die boxen worden steunbetuigingen verzameld voor een dementievriendelijke samenleving. Samen met het programma Samen dementievriendelijk maken wij ons hier hard voor want dementie wordt volksziekte nummer 1 en dus krijgen we er allemaal mee te maken; op ons werk, in de straat of in onze familie.

Samen met 100 andere organisaties, 75 AH-filialen en meer dan 150 ambassadeurs worden tijdens de campagneweken, 28 augustus tot 18 september, zoveel mogelijk steunbetuigingen opgehaald. halen.

Het tijdstip voor de campagne is niet toevallig gekozen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in het vooruitzicht is dit het moment om aandacht te vragen voor een dementievriendelijke samenleving. Hoe groter het aantal steunbetuigingen, hoe sterker het pleidooi bij gemeenten om meer begrip, aandacht en betere hulp te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een campagnefilmpje wordt verspreid via social media kanalen en een spotje is te zien op de landelijke en regionale televisie.

Samen dementievriendelijk is een samenwerking van Alzheimer Nederland, pensioenorganisatie PGGM en het Ministerie van VWS, in het kader van het Deltaplan Dementie. Bij de actie ‘Laat ze niet staan’ is ook de organisatie WeHelpen betrokken. Dit is een platform waar vraag en aanbod op het gebied van informele hulp en mantelzorgondersteuning elkaar kunnen vinden.

Steun jij deze actie? Vul dan een kaartje in en stop deze in de actiebox!

Afgelopen vrijdag is onder veel aandacht van de pers de beweegtuin geopend voor de bewoners van de Vijverhof.
Meer informatie vindt u later in de nieuwsbrief hierover.

Hierbij een foto impressie.

Vanochtend was Trudy Prins op Radio M te horen over de nieuwe beweegtuin in Vijverhof. Beluister het fragment. Vanmiddag om 17.00 uur zal ook de TV uitzending van RTV Utrecht te zien zijn.

Of beluister de uitzending op RTVutrecht.nl

De bewoners van zorgcentrum Vijverhof in Harmelen kunnen voortaan buiten ‘gymmen’. Met toestellen in de beweegtuin kunnen ze verschillende oefeningen doen. De beweegtuin is een aanschaf dankzij een legaat.

Vrijdag wordt de beweegtuin officieel in gebruik genomen, maar vanmiddag nam een aantal bewoners alvast de proef op de som. Ik vind het geweldig’’, is de enthousiaste reactie van Jan Joris Gerrit van Veen (84). ,,Mooi dat ik zo in beweging kan blijven’’, zegt hij terwijl hij op een fietstoestel de benen laat rondgaan.

Geholpen door onder andere Ada Pauw, coördinatrice van de activiteitenbegeleiding, wagen zich ook nadere bewoners in het middagzonnetje aan de toestellen.

Lees het hele artikel van het AD hier