Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk gaat van start

Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk gaat van start

Op 19 juni  ondertekent zorgaanbieder De Rijnhoven, samen met Axion Continu en Careyn de samenwerkingsovereenkomst met het UMCU, de Hogeschool Utrecht, de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra voor een academische werkplaats verpleegkunde.  Met deze deelname aan onderzoeks- en innovatieprojecten, implementatie van onderzoek in de praktijk en structurele dataverzameling, zet De Rijnhoven in op verhoging van de kwaliteit, doelmatigheid en innovatie van zorg. Tegelijkertijd  wordt gekeken naar het werkplezier van de verpleegkundigen. Er worden structurele afspraken gemaakt voor stageplaatsen in de praktijk en in het onderzoek.

Doel

De zorg van vandaag sluit onvoldoende aan bij de behoefte van cliënten.  De zorg van de toekomst is niet meer te bemensen  en de oplopende zorgkosten vragen om innovatieve oplossingen. De academische werkplaats verpleegkunde heeft als doel een hoogwaardig verpleegkundig zorgaanbod te realiseren. Dit gebeurt door de combinatie van beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Ontwikkeling, uitwisseling en toepassing van kennis door intensieve samenwerking tussen verpleegkundigen, docenten en onderzoekers zijn daarvan de pijlers.

Kwaliteit van zorg

De Rijnhoven vindt de verhoging van kwaliteit en doelmatigheid van zorg in de wijk van groot belang. De academische werkplaats biedt hiertoe mogelijkheden door een  integrale wijkgerichte samenwerking. Op deze wijze worden ouderen beter ondersteund om langer zelfstandig thuis te wonen. Door samenwerking in de wijk met huisartsen en welzijnsorganisaties  weet men elkaar te vinden en worden zaken beter op elkaar afgestemd.  Projecten, zoals vroege signalering van kwetsbare ouderen, zelfredzaamheid en palliatieve zorg, zijn hierin van groot belang. Met name voor de cliënt is dit prettiger en duidelijker.

Behoud van zorgmedewerkers

De academische werkplaats vormt een aantrekkelijke aanvulling op de reeds aanwezige leerwerkomgeving voor (aankomende) verpleegkundigen. Zij biedt verdere professionalisering van het  verpleegkundig handelen. Dit komt niet alleen de cliënt ten goede, maar vergroot ook de aantrekkingskracht van het vak waardoor meer verpleegkundigen in de zorg willen blijven werken.

Academisering

Met het bevorderen van academische carrièremogelijkheden door een combinatie van werk met  praktijkonderzoek of praktijkonderwijs is de werkplaats een aantrekkelijke werkomgeving. Daarnaast worden doorgroeimogelijkheden gestimuleerd waardoor er meer academisch opgeleide verpleegkundigen komen die innovatie in de praktijk kunnen bevorderen.