Privacy

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Privacy bij De Rijnhoven

Om de privacy van onze cliënten te waarborgen, heeft De Rijnhoven een privacyreglement. Dit is van toepassing op al onze diensten. Meer daarover leest u in de brochure Privacy.

Wanneer u zich aanmeldt bij De Rijnhoven vragen we naar uw persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we samen met de informatie over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid in het elektronische cliëntdossier van ONS. Via het clientportaal Carenzorgt kunnen u of uw wettelijke vertegenwoordiger  deze gegevens inzien. Uiteraard zijn onze medewerkers tot geheimhouding verplicht. Dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

 

Rechten cliënt

Als cliënt heeft u het recht te weten welke gegevens we van u bewaren. U kunt inzage vragen in uw dossier. Als we informatie delen, is dat alleen om functionele reden vanwege de zorg voor een bewoner. Als u daarnaar vraagt, moeten we u informeren over welke informatie uit uw dossier we hebben gedeeld met wie. Wanneer een cliënt wilsonbekwaam is, heeft de wettelijke vertegenwoordiger dit recht. Bent u van mening dat we niet volgens het privacyreglement werken, dan kunt u een klacht indienen.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Zoals elke organisatie die gegevens over de gezondheid van personen verwerkt, moet ook De Rijnhoven een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Nienke Zijlstra, zij is bereikbaar via 0348 -44 1714.

Brochure Privacy