Kwaliteit

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Kwaliteitskeurmerk

De Rijnhoven heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Alle locaties beschikken over het onafhankelijke ISO 9001-certificaat. Het ISO-keurmerk is onafhankelijk en betrouwbaar en staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Het laat zien dat De Rijnhoven voldoet aan de eisen die gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. Ook geeft het keurmerk aan dat de zaken goed op orde zijn, de cliënt centraal staat en dat er voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening wordt gewerkt. Daarnaast beschikt De Rijnhoven over het zilveren milieucertificaat.

 

Kwaliteitsverslag

Elk jaar beschrijven we in ons kwaliteitsverslag hoe we zijn omgegaan met thema’s zoals wonen en welzijn, veiligheid, leren en werken aan kwaliteit en cliëntoordelen. In het kwaliteitsverslag staat ook de personeelssamenstelling opgenomen.

 

Onderzoek

Van alle verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties in Nederland zijn cliëntraadplegingen (CQ) bekend. De resultaten zijn per locatie/gemeente te vinden op Zorgkaart Nederland.

Kwaliteitsplan 2024 en kwaliteitsverslag 2023