Kosten en tarieven

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Kosten

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgvraag valt de zorg die u ontvangt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of onder een aparte financiering. Dat bepaalt of u een eigen bijdrage betaalt of niet.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De maximale eigen bijdrage is €19,- per maand.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Thuiszorg, GZSP en paramedische behandeling vallen onder de Zvw. Voor Thuiszorg betaalt u geen eigen risico, voor GZSP wel. De kosten van paramedische zorg zijn afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Wij hebben voor 2023 met bijna alle verzekeraars afspraken kunnen maken m.u.v. wijkverpleging van Caresq, ENO/Salland en Zorg & Zekerheid. Dit betekent dat wij in 2023 geen wijkverpleging verlenen aan cliënten van deze zorgverzekeraars. Dit geldt ook voor 2024.

Bent u bij een van deze verzekeraars verzekerd? Neem dan contact met hen op. Zij kunnen u vertellen met welke zorgaanbieders zij wel afspraken hebben gemaakt.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als u een Wlz-indicatie heeft, wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vaststelt. Bij Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT) betaalt u de lage eigen bijdrage, als u in een van onze zorgcentra komt wonen de hoge eigen bijdrage.

Het CAK int de eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en de voorziening die u krijgt. Op de website van het CAK kunt u zelf globaal berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u terecht bij Centraal Administratie Kantoor (CAK), telefoonnummer: 0800 – 1925.

 

Tarieven

Naast de kosten die de overheid vergoedt, betaalt u een aantal zaken zelf als u hiervan gebruik wilt maken. Denk bijvoorbeeld aan: