Indicaties

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u blijvend intensieve zorg met 24 uurs toezicht nodig? Dan kunt u een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u zorg kunt krijgen die via de Wlz betaald wordt en zo ja, welk zorgprofiel het best bij u past. Hier leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt en wat u vervolgens van het CIZ kunt verwachten.

Meer informatie vindt u in de folders ‘CIZ wet langdurige zorg’ en ‘CIZ wet zorg en dwang’.

Ondersteuning bij vragen over de Wlz: zie brochure cliëntondersteuning zorgkantoor

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

In een onderzoek (dat bestaat meestal uit een gesprek met u) stelt de gemeente samen met u vast wat u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn, de wet laat dat open. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage van maximaal €19,- per maand. Voor een aanvraagt kunt u terecht bij:

Gemeente Utrecht

Buurtteam Vleuten (of kijk op: www.buurtteamsutrecht.nl)
Burchtpoort 16 (cultuurcampus Vleuterweide)
3452 MD  VLEUTEN
Tel: 030-740 05 17
E-mail: vleuten@buurtteamsutrecht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Gemeente Woerden

Woerdenwijzer
Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN
Tel.: 0348 – 42 8600
E-mail: info@woerdenwijzer.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

Gemeente Montfoort

SWOM
Om ’t Hof 8
3417 JA  MONTFOORT
Tel.: 0348 – 46 91 09
E-mail: info@swomontfoort.nl

 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Voor een indicatie voor thuiszorg kunt u zelf contact opnemen met onze wijkverpleegkundige. Zij stelt de indicatie en regelt dat u zorg krijgt. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. U kunt de wijkverpleegkundige bereiken via Cliëntcontactcentrum De Rijnhoven 0800- 7456468 of mail naar CCC@rijnhoven.nl.
Heeft u een indicatie van de wijkverpleegkundige? Dan kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u zelf de wijkverpleging inkopen.

Folder WLZ1 Ciz wet langdurige zorg Ciz wet zorg en dwang Clientondersteuning zorgkantoor