Algemene voorwaarden en wachttijden

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Algemene voorwaarden

Van de zorg van De Rijnhoven mag u verwachten dat deze voldoet aan de algemene leveringsvoorwaarden zoals die zijn opgesteld door ActiZ en BTN in overleg met de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en Patiëntenfederatie Nederland.

De voorwaarden kunt u hieronder als PDF-bestand downloaden (en naar keus afdrukken) voor de verschillende vormen van zorg. Voor bewoners met een Wzd- of Wvggz indicatie hanteren wij huisregels in onze locaties. Daarnaast hebben wij voor onze medewerkers een gedragscode die u ook kunt downloaden.

Wachttijden

Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijden van De Rijnhoven per locatie. Bij zorg met verblijf is de wachtduur afhankelijk van een aantal factoren. Zo kunnen mensen op de wachtlijst besluiten nog geen gebruik te willen maken van het geleverde aanbod. Daarnaast wordt soms voorrang verleend aan cliënten met een urgentie. Ook kan de wachttijd per ZZP verschillen.

Dagbegeleiding

De Rijnhoven heeft over het algemeen geen wachttijden voor haar centra voor dagbegeleiding (De Daghof in Harmelen en Buitenhof in Utrecht, Vleuten).

VPT (Volledig Pakket Thuis)

De Rijnhoven levert beperkt “Volledig Pakket Thuis” (VPT) in haar woongebouwen. De zorg kunnen we over het algemeen inzetten binnen vijf dagen en in overleg eerder.

Thuiszorg

Voor thuiszorg is over het algemeen geen wachttijd. De diensten zijn beschikbaar in Montfoort, Utrecht (Veldhuizen, Vleuten, De Meern en Vleuterweide) en Harmelen. Ouderen met een ZZP4 kunnen in overleg terecht in onze aanleunwoningen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Volledig Pakket Thuis (VPT).

Zorg met verblijf (incl. gerontopsychiatrie)

Wij nemen voor Zorg met verblijf alleen nog ouderen op met een ZZP5 of hoger.

 

Vijverhof:

Psychogeriatrisch:
5-7 maanden

Somatisch:
10-12 maanden

Ouderenpsychiatrie:
10-12 maanden

Coninckshof:

Psychogeriatrisch:
0-2 maanden

 

Parkhof:

Somatisch:
6-9 maanden

Princenhof:

Psychogeriatrisch:
10-12 maanden

Algemene module Bijzondere module zorg met verblijf (Wlz) Bijzondere module modulair pakketthuis (MPT) en volledig pakket thuisVPT) Bijzondere module Wijkverpleging Huisregels Wzd/Wvggz Gedragscode De Rijnhoven