Wanneer wel of niet behandelen

Veel bewoners, die in onze zorgcentra verblijven, worden geconfronteerd met beperkingen als gevolg van een chronische aandoening of door handicaps als gevolg van blijvend letsel na een ziekte. Genezing is dan niet meer mogelijk. De zorg en behandeling richten zich vooral op het welbevinden en de kwaliteit van leven. Hierdoor kan het zijn dat een medische ingreep of behandeling niet meer als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Een bewoner kan besluiten van een bepaalde behandeling af te zien. In bijgaande brochures kunt u hier meer over lezen.