Kosten en tarieven

Kosten

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgvraag valt de zorg die u ontvangt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of onder een aparte financiering. Dat bepaalt of u een eigen bijdrage betaalt of niet.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Uw gemeente bepaalt het uurtarief en de kosten. Uw gemeente kan ook bepalen om geen eigen bijdrage te vragen, of een lagere bijdrage.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanaf 1 januari 2015 zijn persoonlijke verzorging en verpleging die iemand thuis ontvangt onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Denk hierbij aan een verpleegkundige die u wast of een prik komt geven. U hoeft hier geen eigen bijdrage meer voor te betalen. Ook gaat deze zorg niet ten koste van uw eigen risico.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als u een WLZ indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Eigen bijdrage

Het CAK int de eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en de voorziening die u krijgt. Op de website van het CAK kunt u zelf globaal berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u terecht bij:  Centraal Administratie Kantoor Telefoonnummer: 0800 – 1925  www.cak-bz.nl

Tarieven

Naast de kosten die de overheid vergoedt zijn er een aantal zaken die u zelf betaalt in het geval u beslist dat u hiervan gebruik wil maken.

Hierbij valt te denken aan:

Te ingewikkeld? Neem contact op met de zorgbemiddeling!