Steunstichting

Vriendenstichting Fonteijne

De financiering vanuit de overheid is in principe voldoende om de basiszorg te garanderen. Voor wat extra’s zoals bijvoorbeeld het organiseren van een goed welzijnsprogramma of het aanschaffen van materialen voor activiteiten moeten andere bronnen worden aangeboord. De Rijnhoven heeft hiervoor vriendenstichting Fonteijne in het leven geroepen. Deze stichting heeft de ANBI status, “Algemeen Nut beogende instelling”. Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

De vriendenstichting  Fonteijne is oorspronkelijk in 1955 opgericht als stichting Fundatie de la Fonteijne  om het beschikbaar gestelde bedrag, afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw H. de la Fonteijne, op een maatschappelijk verantwoorde wijze onder te brengen. Dit is gecombineerd met de mogelijkheid om ook andere subsidies, donaties, erfstellingen, legaten en schenkingen een plaats te geven.

De vriendenstichting Fonteijne heeft haar zetel in Harmelen. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden. Twee bestuursleden op persoonlijke titel en een bestuurslid van woon-zorgcentra De Rijnhoven .
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Vriendenstichting Fonteijne heeft als doel het beheren en administreren van vermogensbestanddelen afkomstig van erfenissen, legaten, schenkingen en donaties, speciaal de nalatenschap van mevrouw H. de la Fonteijne-van den Berg. De stichting voert haar activiteiten uit zonder winstoogmerk. Er wordt geen actief beleid gevoerd tot het verkrijgen van vermogen. De stichting biedt de mogelijkheid om degene die De Rijnhoven extra willen bedanken een geldbedrag te schenken.

Welke vormen van sponsoring zijn mogelijk?

  • Eenmalige stortingen
  • Een vast bedrag per maand of jaar
  • Het adopteren van een bepaald project zowel door geld en/of door personele inzet bij een activiteit of door het leveren van goederen

Wat krijgt u terug voor uw bijdrage?
Uw giften kunnen fiscaal aftrekbaar zijn

Bankgegevens
U kunt uw gift overmaken naar NL 79 RABO 01 40 80 77 13
Ten name van Stichting Fundatie de la Fonteijne in Harmelen