Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van De Rijnhoven adviseert het bestuur van De Rijnhoven over beleidsontwikkeling en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden.

De Ondernemingsraad wordt gekozen door alle medewerkers en de leden zijn afkomstig uit alle onderdelen van de organisatie.
Via de Ondernemingsraad hebben medewerkers een stem in de beleidsontwikkeling van
De Rijnhoven. De bestuurder toetst nieuw beleid bij de Ondernemingsraad, overlegt met de Ondernemingsraad en laat zich door de Ondernemingsraad adviseren.
Omdat de Ondernemingsraad vanuit een ander perspectief naar het beleid kijkt levert dit een waardevolle bijdrage aan de beleidsvorming.


De visie van de Ondernemingsraad van De Rijnhoven

De Ondernemingsraad is een onafhankelijk door alle werknemers gekozen orgaan, dat kiest voor een nieuwsgierige, opbouwende, kritische en proactieve benadering van de ontwikkelingen van De Rijnhoven en van de gezondheidszorg in het algemeen. De Ondernemingsraad weegt daarbij voortdurend de belangen van met name de medewerkers, maar ook die van De Rijnhoven.

De Ondernemingsraad van De Rijnhoven is bereikbaar via or@rijnhoven.nl.