(Nieuw)bouw

Nieuwbouw Bouwdeel E Vijverhof

Het aantal ouderen in de regio Utrecht West neemt toe en wordt steeds ouder. In de periode tussen 2020 en 2040 wordt echter een forse toename verwacht.

Gezien deze vergrijzing is het noodzakelijk om voldoende capaciteit te realiseren om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen. De Rijnhoven ziet het als haar maatschappelijke taak om te investeren in deze extra capaciteit. Dit is mede mogelijk doordat zij over een locatie in de nabijheid van de bestaande locatie Vijverhof in Harmelen beschikt. Door deze nabijheid kunnen met name de reeds bestaande faciliteiten en de expertise van het aanwezige behandel- en adviesteam gebruikt worden.

In het ontwerp van dit gebouw komen zes kleinschalige groepswoningen met elk zeven bewoners. De indeling van een groepswoning bestaat uit zeven individuele studio’s en een gezamenlijke huiskamer. Voor een impressie van het nieuwe gebouw en inpassing op het terrein verwijzen wij u naar de foto’s.

Bouwdeel E wordt naast Vijverhof, achter de parkeerplaats, gerealiseerd. Rondom het nieuwe gebouw en de tuinen blijven wandelroutes op het terrein aanwezig. De huidige parkeerplaats wordt uitgebreid met een aantal plaatsen, waarbij ook rekening wordt gehouden met elektrische auto’s.

De eerste gesprekken met de gemeente om de plannen toe te lichten, zijn inmiddels gevoerd. Volgens planning willen wij in juli 2020 de omgevingsvergunning aanvragen.

Het gebouw kan dan in de eerste helft van 2022 in gebruik genomen worden.