Lid worden?

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner, cliënt of bezoeker van de dagbegeleiding van De Rijnhoven meepraat over het beleid van onze zorginstelling. Het gaat hierbij om zaken als: de kwaliteit van de zorg, recreatie, maaltijden, het zorgleefplan, eigen bijdragen, benoeming van een bestuurder, een fusie of een verbouwing. Dit kan in de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners, cliënten en bezoekers. Naast cliënten kunnen in bepaalde situaties ook hun vertegenwoordigers (vaak familieleden) zitting nemen.

Op dit moment zoeken wij nog steeds naar kandidaten die plaats willen nemen in de cliëntenraad. Mocht u belangstelling hebben om mee te praten over het beleid van De Rijnhoven , dan kunt u dit kenbaar maken bij de ambtelijk secretaris via clientenraad@rijnhoven.nl