Cliëntenraad De Rijnhoven

Cliëntenraad De Rijnhoven

De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie leden en maximaal uit 12 leden.
Cliëntenraad De Rijnhoven kent de functies voorzitter, vicevoorzitter en leden.
Voorts is er ter ondersteuning een ambtelijk secretaris.

Leden van de Cliëntenraad De Rijnhoven

Mw. A. Diepstraten, onafhankelijk voorzitter

Mw. M. Verheyen, vicevoorzitter

Dhr. V. Raue

Dhr. H. Verweij

Mw M. Mannak

Dhr. F. Bastiaansen