Cliëntenraad De Rijnhoven

Cliëntenraad De Rijnhoven

Er zijn drie cliëntenraden, één voor iedere gemeente waarin De Rijnhoven zorg levert. Dat zijn de gemeentes Harmelen/Woerden, Montfoort en Utrecht. Naast deze drie cliëntenraden is er een overkoepelende Cliëntenraad De Rijnhoven (verder CDR). Deze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en leden uit het midden van de drie lokale cliëntenraden. Alle onderwerpen die Rijnhoven-breed spelen worden door de CDR behandeld.

Leden van de Cliëntenraad De Rijnhoven

 

Dhr. J. Harkema, onafhankelijk voorzitter

 

 

 

Dhr. L. van Lun, voorzitter cliëntenraad Montfoort

 

 

 

Dhr. V. Raue, vicevoorzitter cliëntenraad Montfoort

 

 

 

Dhr. H. Verweij, voorzitter cliëntenraad Utrecht

 

 

 

Mw H. Kragten, vicevoorzitter cliëntenraad Utrecht

 

 

Mw. M. Verheyen, voorzitter cliëntenraad Harmelen/Woerden

 

 

 

Mw. Y. Zinkstok, vicevoorzitter cliëntenraad Harmelen/Woerden