Algemeen

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen regelt op welke wijze de medezeggenschap moet plaatsvinden. Deze wet bepaalt onder andere dat het bestuur van De Rijnhoven bij bepaalde beslissingen rekening moet houden met het advies van de Cliëntenraad.