Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner, cliënt of bezoeker van de dagbegeleiding van De Rijnhoven meepraat over het beleid van onze zorginstelling. Het gaat hierbij om zaken als: de kwaliteit van de zorg, recreatie, maaltijden, het zorgleefplan, eigen bijdragen, benoeming van een bestuurder, een fusie of een verbouwing. Dit kan in de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners, cliënten en bezoekers. Naast cliënten kunnen in bepaalde situaties ook hun vertegenwoordigers (vaak familieleden) zitting nemen.

Er is een cliëntenraad (CDR) voor alle locaties en de ZorgThuis van De Rijnhoven.