Beleid

Meerjarenbeleidsplan

Het ondersteunen van kwetsbare ouderen bij een optimale kwaliteit van leven met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Dat is ons doel de komende beleidsperiode van 2015 naar 2018. In 2018 zijn wij voor kwetsbare ouderen de deskundige en toekomstbestendige organisatie in de regio waar het wonen, welzijn, zorg en behandeling betreft. Dat geldt zowel voor ouderen die zelfstandig wonen, als voor hen die gekozen hebben om te verblijven in een van onze prachtige locaties.

Onze kernwaarden zijn Verbinden, Vertrouwen en Vakbekwaam.

In ons beleidsplan 2015-2018 kunt u hier meer over lezen.
Beknopte versie beleidsplan De Rijnhoven 2015-2018

Milieubeleid

De Rijnhoven neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van milieu en duurzaamheid. De Rijnhoven is zich bewust van feit dat ook haar bedrijfsprocessen gevolgen hebben voor het milieu. Het milieubeleid van De Rijnhoven is er op gericht negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Het uitgangspunt van het milieubeleid is het voldoen aan alle van toepassing zijnde milieu wet- en regelgeving en overige eisen die de organisatie onderschrijft.

Daarnaast is samen met andere Utrechtse zorginstellingen, het Milieu Platform Zorg (MPZ) en de gemeente Utrecht een convenant opgesteld  ‘Op weg naar duurzame zorg’. Eind 2018 willen we hiervoor het bronzen certificaat behalen.

In oktober 2018 heeft De Rijnhoven de Green Deal Zorg 2.0 ondertekend samen met MPZ en nog 130 andere zorgpartijen. Het initiatief van MPZ voor de eerste green deal in 2015 krijgt hiermee een stevig vervolg.

Mantelzorgbeleid

De Rijnhoven hecht veel waarde aan een goede afstemming tussen professionele en informele zorg. Deze afstemming wordt in het strategisch beleid duidelijk beschreven.

U kunt hier de voorlopige versie van het “Mantelzorgbeleid De Rijnhoven” lezen.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerswerk is er bij De Rijnhoven in allerlei vormen. U kunt ondersteunen bij grote activiteiten voor veel bewoners, in een woning met een klein groepje iets doen of individueel met een bewoner aan de slag gaan. Daarbij kunt u kiezen voor inzet op vaste tijdstippen of op afroep. Zo kiest u vrijwilligerswerk dat bij u past.

Een voorbeeld van de mogelijkheden:

  • Wekelijks ondersteunen bij het bereiden van een maaltijd
  • Assisteren bij een filmmiddag of muziekvoorstelling Eenmalig plantjes planten in de tuin. Dat kan ook met een groep vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld uw collega’s
  • Ondersteunen bij kerkelijke vieringen
  • Regelmatig een kopje koffie drinken met een bewoner
  • Een keer met een bewoner gaan wandelen
  • Maandelijks helpen bij creatieve activiteiten
  • De receptie bemannen
  • Helpen bij sponsorstichtingen

Misschien heeft u zelf ideeën? Ook die zijn altijd welkom. U kunt ze aangeven bij de vrijwilligerscoördinator. In overleg wordt bekeken of uitvoering mogelijk is. Dit geldt ook voor vrijwilligerswerk door groepen en bedrijven. Er kan veel.

Wij vinden onze vrijwilligers belangrijk. Ze zijn van onschatbare waarde om onze zorgvisie vorm te geven. We hechten dan ook groot belang aan de werkomstandigheden van vrijwilligers. We hebben dit vastgelegd in vrijwilligersbeleid. Zo ontvangt elke vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst en vindt u bij ons goede begeleiding en een vaste contactpersoon. U begint met een inwerkperiode, zodat u rustig kunt zien of het vrijwilligerswerk iets voor u is. Ook krijgt u scholing als dat nodig is om u taken te kunnen doen. Daarnaast bent u bij ons verzekerd voor WA en ongevallen en ontvangt u een reiskostenvergoeding. En natuurlijk  bent u van harte welkom op het grote jaarlijkse feest.

Vrijwilligerswerk is altijd een aanvulling op het werk van de aanwezige professionele en gekwalificeerde krachten. Vrijwilligers geven hun hulp dus niet als vervanging van beroepskrachten. Van u verwachten we dat u de privacy van onze bewoners respecteert en onze zorgvisie onderschrijft. En wellicht ten overvloede: vrijwilligerswerk is onbetaald.

Wilt u meer weten , neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator, bereikbaar via het centrale nummer 0348 – 441714. U kunt ook de folder downloaden. In overleg kunt u uw wensen kenbaar maken en bekijkt u samen welke Vrijwilligerswerkzaamheden voor u geschikt zijn. Ook informeert de vrijwilligerscoördinator u over onze zorgvisie, de locaties en het vrijwilligersbeleid.

Vitaliteitsbeleid

Vitaliteitsbeleid stimuleert ouderen om hun gezondheidsgedrag bij te sturen op basis van voorlichting en activiteiten op het gebied van bewegen en eten en drinken.er is een bewegingsaanbod dat aansluit bij de natuurlijke belangstelling van ouderen met het karakter van spel en dans. bewegen heeft een positieve invloed op het lichamelijk en geestelijk welbevinden en kan valincidenten voorkomen. Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over bewegen, gezond eten, alcoholgebruik, omgaan met medicijnen en het nut en genot van sociale contacten.