Cliëntondersteuning

Iedere cliënt met een Wlz-indicatie heeft recht op de hulp van een cliëntondersteuner. Die ondersteuner kan u helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van uw zorg.

U kunt hulp krijgen bij

  • de keuze voor een zorgaanbieder: de cliëntondersteuner kan u bemiddelen naar een passende zorgaanbieder.
  • de invulling van de zorg: u kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan voor Modulair Pakket Thuis of Persoonsgebonden Budget.
  • het zorg- of ondersteuningsplan: de cliëntondersteuner kan u helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat hij of zij u tijdens de bespreking met de zorgaanbieder bijstaat.
  • informatie en advies: de cliëntondersteuner kan u informatie en advies geven over o.a. diverse zorgvormen, het zorgaanbod in de regio, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
  • bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder: de cliëntondersteuner kan u ook helpen wanneer u een andere invulling van uw zorgvraag wenst en er met de zorgaanbieder niet uitkomt. Clientondersteuners werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgaanbieders. De cliëntondersteuner werkt altijd in het belang van de cliënt. Het zorgkantoor heeft cliëntondersteuners. U kunt ze bereiken op het telefoonnummer 038-4567 899 (alle werkdagen van 8.00-17.00 uur) of per e-mail zorgtoewijzing@achmea.nl. U kunt ook onafhankelijke cliëntondersteuning vragen van Clientbelang Utrecht, 030 3035516 info@clientenbelangutrecht.nl website: www.clientenbelangutrecht.nl.

Voor meer informatie over cliëntondersteuning in het algemeen klik hier voor de flyer.