Personeelssamenstelling

Het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, samen leren en verbeteren’ van het Zorginstituut Nederland vereist dat iedere zorgorganisatie zijn personeelssamenstelling publiceert. Van belang hierbij is dat de zorgorganisatie aangeeft hoe zij invulling geeft aan de tijdelijke normen die gelden voor de periode tot eind 2018.  Op landelijk niveau is men bezig met het ontwikkelen van zogenaamde context-gebonden normen. Tot die tijd gelden de tijdelijke normen die hieronder ‘onderstreept’ zijn. Hierbij is nog geen rekening gehouden met extra middelen die mogelijk beschikbaar komen naar aanleiding van het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ en de motie van de Tweede Kamer daarop. Om goede zorg aan kwetsbare ouderen te kunnen geven, zijn we mede afhankelijk van de op dit moment beschikbare budgetten. Lees meer.