Kwaliteit

Kwaliteitsplan 2019

In het kader van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft De Rijnhoven een kwaliteitsjaarplan gemaakt waarin wordt beschreven hoe zij met de verschillende thema’s om wil gaan.
Doel van dit jaarplan het beschrijven wat men mag verwachten van verpleeghuiszorg bij De Rijnhoven, het bieden van een opdracht om samen met andere zorgaanbieders zorg te verbeteren en met en van elkaar te leren en het vormen van een kader  voor extern toezicht en zorgcontractering.

Kwaliteitsverslag 2019

Kwaliteitskeurmerk

Alle locaties beschikken over het onafhankelijke ISO 9001-certificaat. Het keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het ISO keurmerk laat De Rijnhoven zien dat zij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. Het keurmerk geeft aan dat de zaken goed op orde zijn, de cliënt centraal staat en dat er voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening wordt gewerkt.

De certificatie wordt elk half jaar getoetst. Aspecten van kwaliteit zijn o.a. privacy, cliëntveiligheid en alertheid in risicovolle situaties. De balans tussen noodzakelijke protocollen en de eigen verantwoordelijkheid van onze professionals heeft hierbij speciale aandacht.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

3 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek gebracht aan Vijverhof.

Conclusie van de Inspectie is dat de zorg die Vijverhof biedt, op veel punten aan de normen en beoordelingsaspecten die de inspectie heeft gehanteerd, voldoet. Bij de 10 normen waar de geboden zorg niet of nog niet volledig aan voldoet, bestaan mogelijke risico’s voor cliënten en zijn verbetermaatregelen nodig. De zorg voor de cliënten van Vijverhof is kleinschalig en belevingsgericht. Medewerkers laten zien dat zij de cliënt en zijn naasten kennen en dat zij weten wat passende zorg is voor deze cliënt. Het complex van geschakelde laagbouwwoningen van Vijverhof ondersteunt deze huiselijke en persoonsgerichte zorg.

Vertegenwoordigers van cliënten worden aantoonbaar betrokken bij de inhoud en evaluatie van de zorg maar ook bij de dagelijkse gang van zaken in de woning.

Voor het volledige rapport, klik hier.

Cliëntraadplegingen

Van alle verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties in Nederland zijn cliëntraadplegingen (CQ) bekend. Door een herinrichting van kiesbeter.nl is het helaas niet meer mogelijk om per locatie of onderdeel een link op te nemen. U kunt nog wel de algemene zoekfunctie gebruiken. Daarnaast vindt u ervaringen van onze cliëntervaringen op www.zorgkaartnederland.nl. Hieronder vindt u de meest recente raadpleging per locatie en/of gemeente.

Verpleeg- en verzorgingshuizen Wijkzorg Dagbesteding
Vijverhof Harmelen Vleuten Daghof Harmelen
Coninckshof Vleuterweide De Meern Vlinderhof Montfoort
Parkhof Vleuten Montfoort Veldhof Veldhuizen
Veldhuizen

Kwaliteitsbewaking

Het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is onderdeel van het RIVM – Centrum Infectieziekte bestrijding en heeft als doel een netwerk van verpleeghuizen te vormen, die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Op 1 januari 2009 zijn zij gestart met een incidentiemeting in verpleeghuizen, waarbij deelnemende verpleeghuizen wekelijks het voorkomen van een aantal infectieziekten registreren. De artsen van verpleeghuis De Rijnhoven hebben besloten deel te nemen aan dit onderzoek. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Om iets te kunnen zeggen over infectieziekten in het verpleeghuis moeten gegevens worden verzameld. Daartoe wordt het aantal infectieziekten (een urineweginfectie, gastro-enteritis en pneumonie) wekelijks geregistreerd en doorgegeven aan het SNIV. Dit gebeurt volledig anoniem, dat wil zeggen dat er geen gegevens worden doorgegeven die tot individuele cliënten te herleiden. zijn Mocht u desondanks bezwaren hebben tegen het gebruik van uw gegevens of die van uw familielid kunt u dit per e-mail kenbaar maken bij Jolanda Snijder secretaresse Behandel- en adviescentrum.